Súdne konanie na základe nami podanej žaloby

Oznamujeme Vám, že sa nám podarilo uspieť v súdnom konaní na základe
nami podanej žaloby proti rozhodnutiu Obvodného úradu životného
prostredia vo Zvolene (v súčasnosti je to už Okresný úrad, odbor
starostl. o život. prostredie) a preto Vám v prílohe pripájame
rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, ktorý zrušil rozhodnutie
tohto úradu. Zároveň pripájame aj rozhodnutie, ktoré bolo súdom
zrušené. Žalobu samotnú nájdete na stránke nižšie. Oceňujeme, že súd
rozhodol v prospech ľudí, ktorí chcú zachovať zdravé životné
prostredie v meste Sliač a okolí.

Rozhodnutie OKU ŽP

Rozsudok KS BB o zruš. rozh. OKÚ ŽP Zvolen

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár