Reakcia NDS

Národná diaľničná spoločnosť na naše dotazy ohľadom výsledkov hydrogeologického
prieskumu reagovala negatívne a nebola nám ochotná poskytnúť výsledky,
vraj z dôvodu ich možného skreslenia. V prílohe nájdete ich odpoveď a
zároveň zápisnicu z rokovania, ktoré sme iniciovali a kde nám tiež
odmietli predložiť výsledky prieskumu.

Až listom zo dňa 18.12.2013 (v prílohe) nám poskytla aspoň čiastkové
odpovede. Aj keď sú veľmi stručné, je z nich možné zistiť, že ako pri
variante C3 rýchl. cesty R2, tak aj pri variante C5 sa pri vykonávaní
vrtov v miestach plánovanej cesty našla minerálna voda. Máme obavu, že
ide typovo o sliačsku vodu, t.j. vodu, ktorá sa nachádza aj v
kúpeľných prameňoch v Sliači. Jej zloženie nám doposiaľ neoznámili, čo
budeme žiadať ďalšou výzvou. Podľa výšky hladiny (vidíte to v oznámení
NDS v metroch) to vyzerá, že voda je uložená plytko.

Odpoveď NDS z 27.11.2013

Zápisnica zo stretnutia MU Sliač – 28.11.2013

Odpoveď NDS z 18.12.2013

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár