Severný obchvat Zvolena bez súhlasu mesta Sliač a Sliačanov?

Z každej strany sa ako jeden z obyvateľov Sliača v týchto dňoch dozvedám, že jedinou alternatívou obchvatu mesta Zvolen sa stáva severný variant rýchlostnej cesty R2.

Najzaujímavejšie na tom je však to, že s mestom Sliač schválenie tohto variantu nikto neprejednal a pritom podľa vyjadrenia predstaviteľov mesta Zvolen a Národnej diaľničnej spoločnosti má byť táto alternatíva riešenia cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ variantou definitívnou. Vraj boli iné alternatívy „zmietnuté zo stola“. Pani primátorka mesta Zvolen uvádza, že ju toto riešenie „veľmi teší“. Otázne je, kto zo Sliačanov by mohol povedať to isté.

Vzhľadom na zmätočné informácie z médií ohľadom skutočného vedenia trasy obchvatu mi doteraz nie je jasné, kadiaľ konkrétne má trasa viesť. S týmto pravdepodobne nikto nepovažoval za potrebné oboznámiť ani mesto Sliač a jeho obyvateľov, veď načo.

Nápad riešiť a schváliť jedinú alternatívu trasovania severného obchvatu len za účasti mesta Zvolen, Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva zdravotníctva nie je dobrým nápadom. Každý si musí predsa uvedomiť, že ak chcú túto trasu viesť cez kataster mesta Sliač, tak to bez súhlasu mesta Sliač nepôjde. Ako chce NDS schváliť územný plán bez mesta Sliač? Ako chce viesť stavebné konanie a stavbu skolaudovať? Prečo nikto na rokovanie vo Zvolene, kde sa konalo oboznámenie so „schválenou“ variantou obchvatu a kde sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Juraj Valent, neprizval zástupcov obcí Kováčová, Lieskovec a pod., ktorých sa to tiež týka. To si orgány mesta Zvolen myslia, že sa všetky okolité obce pokorne podriadia diktátu Zvolena a dobrovoľne si „nechajú postaviť“ cestu v ich katastri? Okrem toho by ma aj zaujímalo, akým spôsobom organizátori rokovania vo Zvolene vôbec „rozposlali“ pozvánky napr. zástupcom mesta Sliač na takéto rokovanie, ktoré sa Sliača bytostne dotýka.

Riešenie obchvatu jednostranným diktátom zo strany mesta Zvolen neprinesie skoré vyriešenie spornej alternatívy trasy, ale konflikty medzi mestami a obcami. Potom môžu zúčastnení, vrátane NDS, len ťažko očakávať, že „do piatich rokov“ začne výstavba obchvatu. Ak s tým okolité mestá a obce (vrátane Sliača) súhlasiť nebudú, do piatich rokov žiadna výstavba trasy nezačne, čo bude problémom pre Zvolen, keďže dopravný „lievik“ vedúci cez Zvolen zaťažuje zasa len Zvolen, nie okolité obce a mesto Sliač.

Takže týmto želám zástupcom Národnej diaľničnej a zástupcom mesta Zvolen, ktorí sú zodpovední za tento scestný spôsob riešenia obchvatu vo vzťahu k Sliaču a Sliačanom systémom „o nás, bez nás“ v ich ďalšej podobnej práci „veľa úspechov“.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

5 reakcií na Severný obchvat Zvolena bez súhlasu mesta Sliač a Sliačanov?

 1. Lumir povedal:

  Predpodkladám, že sa to urobí tak, že stavebný úrad Sliača bude vo Zvolene.

  Viď: http://www.sliac.sk/download_file_f.php?id=766024
  Bod 7. Schválenie zámeru Mesta Sliač pristúpiť k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom vo Zvolene aj na úseku stavebnej správy
  Predkladá: Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta

 2. Maroš Uhaľ povedal:

  Presne nad tým som včera uvažoval, keď som si prečítal program zasadnutia ďalšieho mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná zajtra. V piatok 18.11.2016 si teda ideme schváliť spoločný stavebný úrad zo Zvolenom a Zvolen nám potom už len „odklepne“ stavbu R2 v našom katastrálnom území.

 3. ZV-podujatia povedal:

  K pozvánkam zástupcom mesta Sliač na toto rokovanie

  Ono v deň 11.11.2016 podla slov nielen našej primárky zaznelo, že v Sliači sa konalo mestské zastupiteľstvo, tak preto nikto neprišiel do Zvolena.

 4. Lumir povedal:

  Ako dopadlo mestské zastupiteľstvo? Schválili zriadenie Spoločného obecného úradu so sídlom vo Zvolene aj na úseku stavebnej správy?

 5. Lumir povedal:

  Už som si prečítal nový článok:
  Rozumné rozhodnutie zastupiteľstva nášho mesta
  http://www.obyvateliapresliac.sk/?p=309
  Ďakujem.

Pridaj komentár