Rozumné rozhodnutie zastupiteľstva nášho mesta

Dňa 18.11.2016 o 15,00 hod. sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliač. Jedným z bodov programu bolo schválenie návrhu na pristúpenie nášho mesta k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo Zvolenom aj v oblasti stavebnej správy. V prípade schválenia tohto bodu by došlo k situácii, že výkon stavebnej správy, t.j. takmer všetky kompetencie v oblasti stavebnej by prešli na Mesto Zvolen. Primátor nášho mesta by síce naďalej podpisoval dôležité rozhodnutia, ale všetky ostatné veci, vrátane komunikácie so zúčastnenými orgánmi, obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a vybavovanie stavebných povolení by riadil Mestský úrad Zvolen. Podľa tejto zmluvy a jej dodatkov by sa primátor mesta Zvolen stal štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov spoločného obecného úradu a v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a činnosť úradu by riadil prednosta Mestského úradu Zvolen. Myslím, že toto v súčasnosti nemôžeme pripustiť.

Vzhľadom nato, že v súčasnosti pravdepodobne dôjde k rozporom medzi záujmami mesta Sliač a záujmom mesta Zvolen vo vzťahu k umiestneniu rýchlostnej cesty, keďže Zvolen na čele so svojou primátorkou presadzuje najhoršiu alternatívu vedenia cesty R2 vo vzťahu k Sliaču, nebolo by vôbec dobrým riešením prenášať takéto dôležité kompetencie na Zvolen.

Poslanci mesta Sliač spolu s primátorom mesta urobili včera rozumné rozhodnutie. Hlasovaním rozhodli o vyčiarknutí tohto bodu z programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. To značí, že včerajšie rokovanie zastupiteľstva neschvaľovalo pristúpenie k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku stavebnej správy a naše mesto si právomoci stavebného úradu ponechalo.

Do doby, kým nebude vyriešená otázka trasovania rýchlostnej cesty R2 tak, aby táto cesta vyhovovala záujmom nášho mesta a jeho obyvateľov a rešpektovala námietky Sliačanov, nie je rozumné mať s mestom Zvolen zriadený spoločný stavebný úrad. Najmä za toho stavu, že Zvolen a jeho zodpovední zástupcovia v smere presunu rýchlostnej cesty R2 do nášho katastra nekomunikujú s našim mestom a jeho zástupcami a pri vybavovaní trasovania tejto cesty postupuje samostatne, nehľadiac na oprávnené obavy mesta Sliač. Pani primátorka Zvolena si našla „cestičku“, aby zariadila schválenie trasy C3 (ktorá je pre Sliač najhoršou alternatívou) ako na Ministerstve zdravotníctva, tak aj na Národnej diaľničnej spoločnosti. Pravdaže k tomuto neprizvala nikoho zo zástupcov nášho mesta. Zvolen potom nemôže čakať, že naše mesto a jeho obyvatelia budú k nemu ústretoví.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na tú skutočnosť, že podľa § 117b zák. č. 50/1976 Zb. je príslušným stavebným orgánom na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa významných investícií (medzi ktoré patrí aj R2) obvodný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky.

Nič to ale nemení na veci, že zástupcom mesta Zvolen je potrebné ukázať , že my Sliačania nie sme ovce, ktoré patria do košiara opatrovaného pod „láskavými“ rukami zástupcov Zvolena, ktorí diktátorským spôsobom presadzujú vedenie cesty R2 územím nášho mesta. Sme síce menšie mesto ako Zvolen, ale aj nám zákony umožňujú presadzovať svoje záujmy. Len je potrebné, aby sme sa na tom zúčastnili všetci, ktorí v Sliači pracujeme a žijeme.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

3 reakcie na Rozumné rozhodnutie zastupiteľstva nášho mesta

  1. Lumir povedal:

    Existuje presne zakreslená navrhovaná varianta? Vyjadrili sa, že sa jedná o variantu C3 (ktorá už má schválenú EIA) avšak bude bližšie posunutá ku Zvolenu a je potrebné opätovne uskutočniť EIA.

Pridaj komentár