Právne predpisy

V prílohe sa nachádza Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou
sa vyhlasujú ochranné pásma liečivých zdrojov Sliač a Kováčová

Vyhláška MZ SR, ktorou sa vyhlasujú ochr. pásma lieč. zdrojov Sliač a Kováčová – 551-2005

Pridaj komentár