Archív kategorií: Petičné noviny

Stanovisko Petičného výboru petície proti výstavbe rýchlostnej komunikácie R2 Zvolen Západ – Zvolen východ trasa C3 alebo C5

V Mestských novinách Mesta Sliač bol zverejnený článok „Rýchlostná cesta R2: Zvolen Západ – Zvolen Východ“, ktorý má vyjadrovať názor zástupcov mesta Sliač, konkrétne Komisie výstavby, správy miestnych komunikácií, územného rozvoja a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Sliač týkajúci sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Petičné noviny | Jeden komentár

KROKY PETIČNÉHO VÝBORU

V článku v Mestských novinách (ďalej len „MN“) z augusta 2013 sa uvádza, že sme doručili na Mestský úrad Sliač pripomienky a námietky k návrhu územného plánu mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 6 a petíciu Petičného výboru a

Publikované v Petičné noviny | Vložiť komentár

ĽAHOSTAJNOSŤ PREDSTAVITEĽOV NÁŠHO MESTA

Už na spomínanom 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva Sliač konanom dňa 25.7.2013 sa vzhľadom na naše návrhy stanovila do uznesenia z rokovania z mestského zastupiteľstva povinnosť mesta zaslať žiadosti o vysvetlenia či bol dodržaný legislatívny proces pri podávaní kladných stanovísk k

Publikované v Petičné noviny | Vložiť komentár

HISTÓRIA R2 VO ZVOLENE

Prečo vlastne došlo k zmene umiestnenia rýchlostnej cesty R2 z katastra mesta Zvolen do katastra mesta Sliač? Je potrebné vysvetliť, prečo a ako bola rýchlostná komunikácia R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ trasa C3 a C5 zapracovaná do zmeny Územného

Publikované v Petičné noviny | Jeden komentár

ZMENA UMIESTNENIA TRASY R2 DO KATASTRA SLIAČA

Keďže rozhodnutím orgánov mesta Zvolen došlo k odmietnutiu variantu rýchlostnej cesty pod Pustým hradom, Dopravoprojekt dostal zákazku na hľadanie novej trasy rýchlostnej komunikácie R2 trasa C2, C3, C4. Na základe verejného rozhovoru s občanmi mestské zastupiteľstvo potvrdilo názor obyvateľov

Publikované v Petičné noviny | Vložiť komentár

RIZIKÁ REALIZÁCIE R2 VARIANT C3 A C5

Tak ako sme už na to upozornili v petícii občanov nášho mesta, už samotnou realizáciou hydrogeologického prieskumu v katastri nášho mesta a potom aj realizáciou tunela môže dôjsť k vážnemu porušeniu unikátneho ložiska minerálnych prameňov, ktorých je v oblasti Sliača

Publikované v Petičné noviny | Vložiť komentár

PRVÝ KROK SPRÁVNYM SMEROM

Ak orgány mesta hovoria, že nie je možné schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho celku, tak zostáva len jedna alternatíva – a táto by mala byť tým pomyselným krokom v smere zabráneniu výstavby R2 v katastri nášho … Pokračovať v čítaní

Publikované v Petičné noviny | Vložiť komentár

POĎAKOVANIE OBČANOM

Vážení spoluobčania, v mene celého Petičného výboru chceme poďakovať za Váš záujem o petičnú akciu proti výstavbe rýchlostnej cesty v tesnej blízkosti nášho mesta. Chceme týmto poďakovať nielen tým, ktorí sa pod petíciu proti výstavbe rýchlostnej cesty v katastri mesta Sliač … Pokračovať v čítaní

Publikované v Petičné noviny | Jeden komentár