Archívy autora: admin

Chránené územie DEDOVEC

Vzhľadom na neustále snahy o vybudovanie R2  v blízkosti Sliačskych kúpeľov iniciovalo naše OZ Obyvatelia pre Sliač vyhlásenie tohto územia za chránené z názvom DEDOVEC. Týmto chceme  poďakovať za pomoc pri realizácii rímskokatolíckemu  farárovi  Dominikovi  Markošovi, Pozemkovému  spoločenostvu urbára  Sliač-Rybáre a jeho predsedovi Rastislavovi … Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sliačania so severným obchvatom Zvolena nesúhlasia

https://myzvolen.sme.sk/c/20672230/sliacania-so-severnym-obchvatom-zvolena-nesuhlasia.html  

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Urgencia odpovede

7. septembra 2017 sme požiadali ministra dopravy a RR SR Arpáda Érseka o odpoveď Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do štúdie realizovateľnosti, nakoľko sme od 16.5.2017 nedostali žiadnu odpoveď

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

22. júna 2017 poslala NDS odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiadosť o vysvetlenie odpovede

19. mája 2017 OZ požiadalo riaditeľa NDS o vysvetlenie odpovede na sťažnosť. List č.7/2017

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť na dodatočné zaradenie

16. mája 2017 sme poslali ministrovi dopravy a RR Arpádovi Érsekovi Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do štúdie realizovateľnosti.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k navrhovanej trase C3

7. apríla 2017 OZ poslalo spoločnosti Dopravoprojekt a.s. pripomienky k navrhovanej trase C3.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k štúdii realizovateľnosti trasa C3 – odvolací proces

1. História Obchvat mesta Zvolen bol veľmi dobre vyriešený už v 90-tych rokoch minulého storočia. O tom svedčí vybudovaný privádzač od Budče po mimoúrovňovú križovatku pod Pustým hradom v plnom profile ktorý mal pokračovať smerom na Lučenec štvorpruhovou cestou a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď na nespokojnosť s vybavením sťažnosti

28. marca 2017 poslala NDS poslala odpoveď na nespokojnosť s vybavením sťažnosti na základe stretnutia, ktoré sa konalo 22.3.2017.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 20.1.2017

8. marca 2017 OZ zaslalo na NDS list, v ktorom vyjadruje nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 20.1.2017.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár