Geopoznávacie príčiny zmien ochrany minerálnych vôd

V prílohe prikladáme článok Geopoznávacie príčiny zmien ochrany
minerálnych vôd autorov Ondrej Franko, Daniel Panák uverejnený v
časopise Podzemná voda rok 2011 ročník XVII číslo 1. V tomto článku
autori podrobne rozoberajú aj históriu ochrany minerálnych a
termálnych prameňov v meste Sliač a Kováčová, pričom poukazujú nato,
že už v minulosti bol zistený vzájomný vzťah a prepojenie medzi
prameňmi v Kováčovej, Sliači a na Borovej hore vo Zvolene. Najmä po
rozsiahlom hydrogeologickom prieskume v rokoch 1976 – 1983, kedy bolo
realizovaných 8 hydrogeologických vrtov, na Sliači, Borovej Hore a
Zvolenskej kotline (Kováčová, Sielnica, Badín), hlbokých 220 až 572 m
spolu s čerpacími skúškami a ďalšími prácami. Spojitosť vôd v
Kováčovej s vodami Kúpeľného prameňa na Sliači potvrdila čerpacia
skúška na vrte K-1 Kováčová už v roku 1964 (Litva et al., 1964).
Skúšky realizované v období 1976 – 1983 ovplyvnili vody nielen na
Sliači, ale aj na vrtoch v kotline a medzi Borovou Horou a Sliačom.
Uvedený článok nájdete aj na webe na adrese: www.sah-podzemnavoda.sk

Geopoznávacie príčiny zmien ochrany min. vôd

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár