Mapy

Mapa hydrogeologických vrtov, ktoré vykonáva v Sliačskej doline a okolí spoločnosť HydroGEP s.r.o., Sliač pre Národnú diaľničnú spoločnosťMapa hydrogeologickych vrtov na Sliači

Mapa znázorňuje navrhované trasy vedenia rýchlostnej cesty R2 vo variantách C2 až C5 a variantuD. Zároveň sú na nej vyznačené ochranné pásma vodných zdrojov.

Mapa - R2 - varianty C a D vo vzťahu k ochr. pásmam vôd

Mapa územného plánu vyššieho územného celku Banskobystrický samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov r. 2009

UPN VUC BBSK - zmeny a doplnky 2009

Geologická mapa Zvolena a okolia aj so zakreslením variánt rýchlostnej cesty R2.

Geologická mapa Zvolena

 

 

Pridaj komentár