Chránené územie DEDOVEC

Vzhľadom na neustále snahy o vybudovanie R2  v blízkosti Sliačskych kúpeľov iniciovalo naše OZ Obyvatelia pre Sliač vyhlásenie tohto územia za chránené z názvom DEDOVEC. Týmto chceme  poďakovať za pomoc pri realizácii rímskokatolíckemu  farárovi  Dominikovi  Markošovi, Pozemkovému  spoločenostvu urbára  Sliač-Rybáre a jeho predsedovi Rastislavovi Urdovi a vedúcej stavebného úradu mesta Sliač Ing. Jolane Zlatníkovej, ktorí  významnou mierou napomohli k vyhláseniu územia za chránené.

Predseda OZ Obyvatelia pre Sliač
Mgr.Bohumír Tarnoci

Mapa CHÚ DEDOVEC

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár