Sťažnosť na prerokovanie záverov „Štúdie realizovateľnosti“

Dňa 5.2.2018 podalo naše OZ stažnosť na DNS.

Odpoveď zo dňa 19.2.2018.

Nespokojnosť s vybavením našej stažnosti, sme vyjadrili v liste 17.4.2018,

na ktorý sme dostali odpoveď 14.5.2018.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár