Archívy autora: admin

Odpoveď ministra dopravy

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Podnet na overenie informácie o R2

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Podnet na začatie konania o vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy podľa § 31 a § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k návrhu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Správy RTVS Streda 26.09.2018 16:00

www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/167891#566

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Ranné správy RTVS Streda 26.09.2018 07:30

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/167879#872  

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Oznámenie o postúpení rozkladu

Odpoveď na rozklad proti rozhodnutiu MŽPSR.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Petícia za záchranu liečivých a minerálnych vôd na Sliači a v Kováčovej

Vážení priatelia, dnes spúšťame petíciu na záchranu minerálnych vôd Sliač a Kováčovej. Poprosíme Vás komu záleží na budúcnosti zachovania minerálnych vôd v Sliači a na Kováčovej zdielajte tento príspevok, podpíšte prosím našu petíciu a pomôžte prosím s podpisovaním petície aj … Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť predsedovi vlády SR

8.6.2018 sme zaslali Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do „Štúdie realizovateľnosti“ predsedovi vlády Ing. Petrovi Pellegrínimu.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť na nekvalitne pripravené podklady pre R2 trasa C

8.6.2018 sme zaslali List MD SR-p.Erszék

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár