Sliačania: Premiér o obchvate Zvolena nemá dosť informácií

Peter Pellegrini v súvislosti s napojením južnej strany stredného Slovenska s východom upozornil, že nebude tolerovať správanie sa niektorých samospráv.

Sliač 5. júna (TASR) – Obyvatelia mesta Sliač a členovia občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač sa cítia byť dotknutí slovami premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktoré na adresu primátora tohto kúpeľného mesta vyslovil na nedávnom stretnutí so zástupcami Iniciatívy stredné Slovensko. Podľa zástupcov združenia premiér zrejme nemá k dispozícii všetky relevantné informácie o pripravovanom projekte. Pellegrini v súvislosti s napojením južnej strany stredného Slovenska s východom upozornil, že nebude tolerovať správanie sa niektorých samospráv.
Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiadosť o posúdenie platnosti záverečného stanoviska č.744/08-3.4/ml zo dňa 31.3.2009

5.2.2018 sme zaslali list riaditeľovi enviromentálneho odboru RNDr. Gabrielovi Nižňanskému na MŽP SR. Po dvoch mesiacoch prišla odpoveď od Ing. Filipa Macháčka.

Nespokojnosť sme vyjadrili listom Mgr. Daniele Cinovej, riaditeľke odboru práva na MŽP SR

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť na prerokovanie záverov „Štúdie realizovateľnosti“

Dňa 5.2.2018 podalo naše OZ stažnosť na DNS.

Odpoveď zo dňa 19.2.2018.

Nespokojnosť s vybavením našej stažnosti, sme vyjadrili v liste 17.4.2018,

na ktorý sme dostali odpoveď 14.5.2018.

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Chránené územie DEDOVEC

Vzhľadom na neustále snahy o vybudovanie R2  v blízkosti Sliačskych kúpeľov iniciovalo naše OZ Obyvatelia pre Sliač vyhlásenie tohto územia za chránené z názvom DEDOVEC. Týmto chceme  poďakovať za pomoc pri realizácii rímskokatolíckemu  farárovi  Dominikovi  Markošovi, Pozemkovému  spoločenostvu urbára  Sliač-Rybáre a jeho predsedovi Rastislavovi Urdovi a vedúcej stavebného úradu mesta Sliač Ing. Jolane Zlatníkovej, ktorí  významnou mierou napomohli k vyhláseniu územia za chránené.

Predseda OZ Obyvatelia pre Sliač
Mgr.Bohumír Tarnoci

Mapa CHÚ DEDOVEC

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 16.5.2017

3.11.2017 sme listom Ing. Zolánovi Takácsovi vyjadrili nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 16.5.2017. Odpoveď bola odoslaná z MDV SR 7.12.2017, spolu so záznamom z pracovného rokovania zo dňa 4.7.2017

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sliačania so severným obchvatom Zvolena nesúhlasia

https://myzvolen.sme.sk/c/20672230/sliacania-so-severnym-obchvatom-zvolena-nesuhlasia.html

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

List od Petera Vargu, MBA, MSc.

Peter Varga, MBA, MSc. generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií poslal 2.10.2017 list, tu je jeho kópia.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Urgencia odpovede

7. septembra 2017 sme požiadali ministra dopravy a RR SR Arpáda Érseka o odpoveď Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do štúdie realizovateľnosti, nakoľko sme od 16.5.2017 nedostali žiadnu odpoveď

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

22. júna 2017 poslala NDS odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiadosť o vysvetlenie odpovede

19. mája 2017 OZ požiadalo riaditeľa NDS o vysvetlenie odpovede na sťažnosť.
List č.7/2017

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár