Odpoveď na sťažnosť z NDS

7. februára 2017 nám bola zaslaná odpoveď na sťažnosť z 20.1.2017

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiadosť o vysvetlenie výrokov Ing. Miškoviča

20.januára 2017 poslalo Občianske zruženie Obyvatelia pre Sliač sťažnosť na NDS, v ktorej žiadalo o relevantné vysvetlenie výrokov, ktoré použil Ing. Miškovič na pracovnom rokovaní 1.12.2016.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď ministra zdravotníctva na sťažnost

10.1. 2017 minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, zaslal  odpoveď na stažnosť z 12.12.2016

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť na konanie vedúceho služobného úradu MZ SR

12. decembra 2016 Občianske zruženie Obyvatelia pre Sliač zaslalo ministrovi zrdavotníctva SR sťažnosť na konanie vedúceho služobného úradu MZ SR JUDr. Ing. Jozefa Ráža. 
Kópia sťažnosti

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Juraj Valent – Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti

Aby ste si vedeli urobiť obraz o tom, ako to na Slovensku chodí, pozrite si nasledujúce video, kde riaditeľ NDS vysvetľuje, kadiaľ určite pôjde obchvat Zvolena. Ako to môže vedieť, keď oficiálne platia len južné trasy a žiadny iný schvaľovací proces nebol dodnes zahájený, nám nie je jasné.

Klub komunálnej politiky – Banská Bystrica

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Rozumné rozhodnutie zastupiteľstva nášho mesta

Dňa 18.11.2016 o 15,00 hod. sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliač. Jedným z bodov programu bolo schválenie návrhu na pristúpenie nášho mesta k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo Zvolenom aj v oblasti stavebnej správy. V prípade schválenia tohto bodu by došlo k situácii, že výkon stavebnej správy, t.j. takmer všetky kompetencie v oblasti stavebnej by prešli na Mesto Zvolen. Primátor nášho mesta by síce naďalej podpisoval dôležité rozhodnutia, ale všetky ostatné veci, vrátane komunikácie so zúčastnenými orgánmi, obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a vybavovanie stavebných povolení by riadil Mestský úrad Zvolen. Podľa tejto zmluvy a jej dodatkov by sa primátor mesta Zvolen stal štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov spoločného obecného úradu a v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a činnosť úradu by riadil prednosta Mestského úradu Zvolen. Myslím, že toto v súčasnosti nemôžeme pripustiť. Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | 3 komentáre

Severný obchvat Zvolena bez súhlasu mesta Sliač a Sliačanov?

Z každej strany sa ako jeden z obyvateľov Sliača v týchto dňoch dozvedám, že jedinou alternatívou obchvatu mesta Zvolen sa stáva severný variant rýchlostnej cesty R2.

Najzaujímavejšie na tom je však to, že s mestom Sliač schválenie tohto variantu nikto neprejednal a pritom podľa vyjadrenia predstaviteľov mesta Zvolen a Národnej diaľničnej spoločnosti má byť táto alternatíva riešenia cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ variantou definitívnou. Vraj boli iné alternatívy „zmietnuté zo stola“. Pani primátorka mesta Zvolen uvádza, že ju toto riešenie „veľmi teší“. Otázne je, kto zo Sliačanov by mohol povedať to isté. Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | 5 komentárov

Znalecké posudky na posúdenie vplyvu R2 na minerálne vody

Naše občianske združenie dalo na vlastné náklady vypracovať tieto znalecké posudky, ktoré posudzujú vplyvy rýchlostnej cesty na minerálne vody v katastri mesta Sliač:

Znalecký posudok  RNDr. Miroslav Drahoš

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Záverečná správa Hydrogep, s.r.o.

Záverečná správa Hydrogep, s.r.o.

pdf

4,1 MB

Príloha č.1 Mapová časť pdf 10,8 MB
Príloha č.2 Správa o výsledku meraní pdf 10 MB
Príloha č.3 Dokumentácia vrtov pdf 54,2 MB
Príloha č.4 Geologické profily pdf 699 KB
Príloha č.4.1 Geologický rez C3 pdf 323 KB
Príloha č.4.2 Geologický rez C5 pdf 250 KB
Príloha č.5 Grafická časť príloh pdf 2,3 MB
Príloha č.6 Výsledky chemických analýz pdf 129,5 MB
Príloha č.7 Geodetická správa pdf 4,1 MB
Príloha č.8 Fotodokumentácia pdf 24,1 MB
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Stručný prehľad o činnosti OZ

Komunikácia s Mestským úradom Sliač

Dňa 6. 6. 2013 mesto Sliač zverejnilo informáciu o územnom konaní týkajúcom sa schválenia územného plánu Zmeny a doplnky č. 6. Najdôležitejšia zmena je rýchlostná komunikácia  R2 trasa C3 alebo C5 cez katastrálne územie mesta Sliač (Ležiak, Strelnica, Sliačska dolina). Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár