List od Petera Vargu, MBA, MSc.

Peter Varga, MBA, MSc. generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií poslal 2.10.2017 list, tu je jeho kópia.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Urgencia odpovede

7. septembra 2017 sme požiadali ministra dopravy a RR SR Arpáda Érseka o odpoveď Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do štúdie realizovateľnosti, nakoľko sme od 16.5.2017 nedostali žiadnu odpoveď

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

22. júna 2017 poslala NDS odpoveď na žiadosť o vysvetlenie odpovede

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiadosť o vysvetlenie odpovede

19. mája 2017 OZ požiadalo riaditeľa NDS o vysvetlenie odpovede na sťažnosť.
List č.7/2017

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sťažnosť na dodatočné zaradenie

16. mája 2017 sme poslali ministrovi dopravy a RR Arpádovi Érsekovi Sťažnosť na dodatočné zaradenie R2 trasa C3 do štúdie realizovateľnosti.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k navrhovanej trase C3

7. apríla 2017 OZ poslalo spoločnosti Dopravoprojekt a.s. pripomienky k navrhovanej trase C3.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k štúdii realizovateľnosti trasa C3 – odvolací proces

1. História
Obchvat mesta Zvolen bol veľmi dobre vyriešený už v 90-tych rokoch minulého storočia. O tom svedčí vybudovaný privádzač od Budče po mimoúrovňovú križovatku pod Pustým hradom v plnom profile ktorý mal pokračovať smerom na Lučenec štvorpruhovou cestou a obslužnými komunikáciami po oboch stranách tejto cesty. Mal byť realizovaný nadjazd zo sídliska Sekier, pripojenie na Zlatý potok, ako aj ďalšie komunikácie. Riešil to aj územný plán mesta Zvolen (bola tam vyhlásená stavebná uzávera) Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď na nespokojnosť s vybavením sťažnosti

28. marca 2017 poslala NDS poslala odpoveď na nespokojnosť s vybavením sťažnosti na základe stretnutia, ktoré sa konalo 22.3.2017.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 20.1.2017

8. marca 2017 OZ zaslalo na NDS list, v ktorom vyjadruje nespokojnosť s vybavením sťažnosti zo dňa 20.1.2017.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď ministra zdravotníctva na list z 8.2.2017

27.2. 2017 minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, zaslal odpoveď na vyjadrenie nespokojnosti s vybavením stažnosti.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár