Zmeny a doplnky č.5/2020

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Stanovisko k listu min. dop. čj. 6093/13005/30601/2022

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď g.r. NDS a.s. Ing. Jacka čj. 6093/7572/30601/2022/Ku

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Opakovaná žiadosť o stanovisko k listu min. dopravy, čj. 36/2022

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Generálna prokuratúra – odpoveď

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Odpoveď ministra dopravy

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Podnet na overenie informácie o R2

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Podnet na začatie konania o vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy podľa § 31 a § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pripomienky k návrhu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Správy RTVS Streda 26.09.2018 16:00

www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/167891#566

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár