Žiadosť o posúdenie platnosti záverečného stanoviska č.744/08-3.4/ml zo dňa 31.3.2009

5.2.2018 sme zaslali list riaditeľovi enviromentálneho odboru RNDr. Gabrielovi Nižňanskému na MŽP SR. Po dvoch mesiacoch prišla odpoveď od Ing. Filipa Macháčka.

Nespokojnosť sme vyjadrili listom Mgr. Daniele Cinovej, riaditeľke odboru práva na MŽP SR

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár