Stanovisko Petičného výboru petície proti výstavbe rýchlostnej komunikácie R2 Zvolen Západ – Zvolen východ trasa C3 alebo C5

V Mestských novinách Mesta Sliač bol zverejnený článok „Rýchlostná cesta R2: Zvolen Západ – Zvolen Východ“, ktorý má vyjadrovať názor zástupcov mesta Sliač, konkrétne Komisie výstavby, správy miestnych komunikácií, územného rozvoja a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Sliač týkajúci sa plánovanej

výstavby rýchlostnej cesty v katastri nášho mesta a otázky schválenia územného plánu mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 6, kde bude táto cesta zakreslená.

Zo strany orgánov mesta nám bolo povedané, že ako Petičný výbor môžeme sa podieľať na koncipovaní uvedeného článku, respektíve zverejniť svoje stanovisko. Keď sme ho pripravili, bolo nám oznámené, že to už nie je možné, pretože sme stanovisko podali oneskorene. Orgány mesta nám pritom prisľúbili, že na naše stanovisko počkajú a skôr no- viny do tlače nedajú. Keďže nám týmto odopreli možnosť vyjadrenia, musíme tak urobiť týmto spôsobom, pretože ide o vážnu vec týkajúcu sa všetkých občanov.

Vzhľadom nato, že nám nebolo umožnené sa v Mestských novinách vyjadriť, podávame k celej veci toto

STANOVISKO:

Z dôvodu, že sme ako zástupcovia Petičného výboru iniciovali samotnú petíciu proti výstavbe obchvatu Zvolen Západ – Zvolen Východ, ako aj preto, že informácie v uvedenom článku sú uvedené tendenčne a účelovo v smere akceptovania a schválenia územného plánu mesta s rýchlostnou cestou v rozpore so záujmami obyvateľov mesta Sliač, považujeme za nevyhnutné sa k článku a celej problematike rýchlostnej cesty vyjadriť a oboznámiť občanov mesta Sliač s našim názorom na tento problém.

Mesto Sliač zverejnilo na výveskách umiestnených v meste informáciu o územnom konaní týkajúcom sa schválenia územného plánu – zmeny a doplnky č. 6. Informácie na týchto výveskách boli nedostatočné a pre mnohých občanov absolútne nezrozumiteľné, pretože z informácií na tejto výveske nebolo jasné, že sa jedná o zakreslenie rýchlostnej cesty do katastrálneho územia nášho mesta a mapa, ktorá na výveske bola umiestnená bola nedostatočná, pretože zachytávala len malú časť územia. Zároveň aj časové ohraničenie dátumom 5.7.2013 bolo pre možnosť oboznámenia sa občanov a podanie prípadných námietok neprimerane krátke.

Napriek tomu sme do stanoveného termínu 5.7.2013 dokázali usporiadať petičnú akciu, ktorá bola úspešná a petíciu do tohto termínu podpísalo 1 440 ľudí nesúhlasiacich s výstavbou R2 v našom meste.

Rovnako sme do termínu 5.7.2013 na mesto doručili námietky proti schváleniu územného plánu s rýchlostnou cestou, ako aj samotnú petíciu s petičnými hárkami. Bohužiaľ, s našimi námietkami a petíciou orgány mesta nenaložili tak, ako mali. Petičná akcia však naďalej pokračovala.

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna reakcia na Stanovisko Petičného výboru petície proti výstavbe rýchlostnej komunikácie R2 Zvolen Západ – Zvolen východ trasa C3 alebo C5

 1. Ivan Gargulák povedal:

  Dobrí deň páni

  práve som sa vrátil po cca 2 mesiacoch z chalupy a prečítal som si vaše Petičné noviny, som veľmi rád že aj môj podpis nevyšiel nazmar a niečo sa deje. Tie petičné noviny sú výborný počin, lebo skoro polopatisticky vysvetľujú celú kauzu. Cca 1700 ľudí už je celkom sila a ak môžem radiť treba ju zorganizovať a využiť aj v ďalších krokoch. Ak budete potrebovať pomôcť som pripravený v rámci mojich možností, a sú pripravení aj moji susedia.

  s úctou

  Ing. Ivan Gargulák
  0907887299

Pridaj komentár