PRVÝ KROK SPRÁVNYM SMEROM

Ak orgány mesta hovoria, že nie je možné schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho celku, tak zostáva len jedna alternatíva – a táto by mala byť tým pomyselným krokom v smere zabráneniu výstavby R2 v katastri nášho mesta. Treba jasne vyjadriť vôľu občanov nášho mesta a to tak, že mestské zastupiteľstvo neschváli územný plán, ktorý je v rozpore s vôľou občanov nášho mesta. Zároveň sa tým len potvrdí nesúhlas, ktorý už predtým bol vyjadrený zo strany mesta a jeho občanov. Týmto okrem toho vyšleme aj jasný signál smerom k subjektom, ktoré presadzujú stavbu rýchlostnej cesty v našom katastri, že nie sme tie ovce, za ktoré nás považujú a máme svoju vlastnú vôľu.

Ak neschválime návrh územného plánu, neporušíme tým žiadny zákon a tobôž nie ustanovenie, ktoré cituje vo svojom stanovisku v MN mesto, pretože neschválenie plánu ako celku nie je porušením § 25 ods. 6 stavebného zákona. Radšej teda žiadny zmenený územný plán, ako plán so zakreslenou rýchlostnou cestou!

Okrem toho, pre rozvoj Sliača to nie je žiadna prekážka, pretože zostane v platnosti územný plán, ktorý bol schválený v roku 2004. Takisto, ak sa podarí vypustiť R2 varianty C3 a C5 z nadradeného plánu vyššieho celku (o čo sa budeme ako petičný výbor maxi- málne snažiť), môžeme kedykoľvek v budúcnosti územný plán nášho mesta v zastupiteľstve schváliť bez tejto cesty.

Spôsob riešenia veci, ktorý si zvolili kompetentné osoby (t.j. slepo schváliť navrhnutý územný plán), je najľahší a žiada si najmenej práce. Zmena nadradeného plánu, alebo neschválenie územného plánu v takej podobe, ako ho občania mesta Sliač nechcú (t.j. aj s rýchlostnou cestou), si totiž žiada trocha viac odvahy a o dosť viac práce. V petícii občanov nášho mesta občania jasne povedali, že rýchlostnú cestu v katastri nášho mesta nechcú. Je psou povinnosťou všetkých mestských orgánov konať v záujme občanov nášho mesta. Ak tak konať nechcú, nemajú na svojich miestach čo hľadať.

Už len na záver je potrebné dodať, že nestačí vystaviť pri vstupe do mesta billboard, kde komisia mesta navonok vyjadrila za obyvateľov Sliača svoj nesúhlas s R2 v katastri Sliača a potom sedieť doma zo založenými rukami, prípadne vysvetľovať občanom prečo sa niečo nedá (odmietnuť územný plán nášho mesta s R2). Naopak, je potrebné aktívne vystúpiť proti schváleniu a výstavbe tejto cesty a to aj tým, že naši mestskí poslanci zamietnu pri hlasovaní v zastupiteľstve schváliť územný plán, ktorý je v rozpore s vôľou ľudí v Sliači. 

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár