HISTÓRIA R2 VO ZVOLENE

Prečo vlastne došlo k zmene umiestnenia rýchlostnej cesty R2 z katastra mesta Zvolen do katastra mesta Sliač? Je potrebné vysvetliť, prečo a ako bola rýchlostná komunikácia R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ trasa C3 a C5 zapracovaná do zmeny Územného plánu mesta Sliač.

Zástupcovia mesta Zvolen sa niekedy v roku 2006 rozhodli, že sa nedokončí rozpracovaná R2 popod Pustý hrad, ktorá je hotová už takmer do polovice, s ktorou sa počítalo už pred 30 rokmi (bola tam stavebná uzávera). Dôjde tým, okrem iného, k uvoľneniu lukratívnych stavebných pozemkov, na ktorých vplyvní súkromníci slušne zarobia a plytvanie finančných prostriedkov na výstavbu novej trasy zaplatia občania.

Rozhodnutie o nedokončení R2 pod Pustým hradom je pritom nesprávne a výstavbu rýchlostnej cesty výrazne predraží. Spojnica R1 a R2 od Budče po Pustý hrad vo Zvolene je totiž hotová v plnom profile v celkovej dĺžke cca 3 km. Pod Pustým hradom je kompletne vybudovaná mimoúrovňová križovatka, od ktorej jeden smer pokračuje popri Mliekoservise a znova sa napája na R1 do B. Bystrice. Aj táto vetva je vybudovaná v plnom profile, jej dĺžka je cca 2 km. Druhý smer pokračuje po rozostavanú križovatku smer Šahy a jej dĺžka je cca 2 km v polovičnom profile. Od rozostavanej križovatky cez priemyselnú zónu popri areáli Bučiny a.s. pokračuje cesta 1. triedy až do Lieskovca, kde sa napojí na R2. Pri tejto variante je potrebné dokončiť polovičný profil od mimoúrovňovej križovatky pod Pustým hradom po rozostavanú križovatku na Šahy, od uvedenej križovatky až po Lieskovec je potrebné dokončiť plný profil v celkovej dĺžke cca 2 km.

Pri tejto alternatíve sa stáva úplne zbytočným geologický prieskum s možnosťou ohrozenia či likvidácie minerálnych prameňov, dve mimoúrovňové križovatky, tunel, devastácia územia, rekreačného a oddychového lesa.

Ukončenie R2 popod Pustý hrad je pritom najkratší, najrýchlejší a najlacnejší variant a okrem toho, variant, ktorý najmenej zasahuje do životného prostredia obyvateľov. 

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna reakcia na HISTÓRIA R2 VO ZVOLENE

  1. Martin Vojtek povedal:

    Keď môže mesto Zvolen odmietnuť variant A (prvé písmeno abecedy nie je len tak – lebo je to asi fakt NAJvýhodnejší variant), prečo by Sliačania nemohli odmietnuť C3 a C5… Aj Hitlerovi poskokovia len plnili rozkazy zhora… tak si nenechajme zapchať ústa paragrafmi a ľuďmi, čo na Sliači bývať nebudú.
    Cesta západ-východ je potrebná, ale stojí za to zničiť Sliačsku dolinu (hlavne variant C3), zvýšiť permanentný hluk a stopnúť rozvoj mesta na juh? Kto sa podpíše pod to, že to neovplyvní pramene? Hocikto, lebo na Slovensku sa mu nič nestane, ak by aj pramene vyschli… Ak odhliadnem od hydrogeologického rizika, tak ako menšie zlo sa mne osobne javí variant C5 (šetrnejší pre Sliačsku dolinu). Ale je to ako voľba medzi Hitlerom a Stalinom…
    Bolo by dobré opýtať sa Zvolenčanov aj dnes, žiaľ až po 7 rokoch, prečo a či ešte stále nechcú variant A. Ešte nie je neskoro na diskusiu…
    Ak už páni nevedia, čo s peniazmi, tak by mohli zatiaľ opraviť už existujúce cesty.

Pridaj komentár