Záverečná správa – IGHP BA z decembra 1987

V prílohe prikladáme záverečnú správu o vykonávaní hydrogeologických
skúšok v obci Kováčová z roku 1987. Uvedená správa slúžila pre stanovenie ochranných
pásiem vodných zdrojov pre Sliač a Kováčovú. Z tohto dokumentu
vyplýva, že v prípade obce Kováčová hrozí menšie ohrozenie zdrojov
termálnej vody, lebo tieto sú zachytené hlbšie. Naopak, v prípade
Sliača sa nachádzajú zdroje termálnych vôd plytšie, v polohách
kremencov, ktoré na povrch vystupujú práve v mieste ochranných pásiem.
Podotýkame, že plánovaná rýchlostná cesta R2 prebieha priamo cez II.
ochranné pásmo vodných zdrojov a v tesnej blízkosti I. ochranného
pásma vodných zdrojov. Reálne teda v prípade Sliača hrozí nielen
kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ovplyvnenie a znehodnotenie
minerálnych a termálnych vôd. Podľa tohto dokumentu je v mieste
ochranných pásiem zakázané hlbinné vŕtanie, hĺbenie iných priesk.
diel,  vykopávky, násypy, skládky a pod. Napriek tomu Ministerstvo
zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriedel povolil vykonávanie
hydrogeologického prieskume, kde práve dochádza k hlbinnému vŕtaniu.

Záverečná správa – IGHP BA z decembra 1987

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár